Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO Klauzula informacyjna

                                                                KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji z siedzibą w Leśnicy przy ul. Nad Wodą 15.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod.lokir@lesnica.pl.
 3. Ma Pan/Pani prawo do żądania od LOKiR-u dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 4. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie. Możliwe jest także, że – zgodnie z przepisami prawa – LOKiR będzie uprawniony do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.
 6. Pani/Pana dane oraz dane Dziecka/Dzieci przetwarzane są w celach realizacji zadań statutowych.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
 • uprawnione podmioty w tym: firma ubezpieczająca, np. PZU, organizator, jednostki kontrolujące,
 • podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pana/Pani zgody lub upoważnienia.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez LOKiR rozwiązań, a także wyrażonej przez Pana/Pani zgody/zgód oraz oświadczeń.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych, marketingowych jest dobrowolne.
 4. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

   

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.pdf (444,08KB)