Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO Klauzula informacyjna Biblioteka

               KLAUZULA INFORMACYJNA

Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśnicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnicy informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji  z siedzibą w Leśnicy przy ul. Nad Wodą 15.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod.lokir@lesnica.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udostępniania, odzyskiwania, windykacji zbiorów, ochrony sprzętu komputerowego przed użyciem niezgodnie z regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c w/w Rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 z póź. zmianami) oraz statystyki bibliotecznej na podstawie art. 30 pkt 3 ustawy  z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe, po utracie statusu użytkownika biblioteki, będą przetwarzane przez okres pięciu lat. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wtedy, gdy użytkownik jest dłużnikiem, lub ciążą na nim wobec biblioteki zobowiązania innego rodzaju.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane producentowi systemu IT, w celu prawidłowego nadzoru nad systemem bibliotecznym.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu.
 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych.
 12. Posiada Pani/Pan prawo do przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.
 13. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do  organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA biblioteka.pdf (424,23KB)