Przejdź do treści strony WCAG

Status prawny

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury.
Terenem działania obejmuje obszar gminy Leśnica.
Organizatorem LOKiR-u jest Rada Miejska w Leśnicy.
LOKiR posiada osobowość prawną, jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Leśnicy pod numerem RIK 1/92.