Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uregulowania dotyczące dostępu do bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego

Uregulowania dotyczące dostępu

do bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego

 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy zapewnia dostęp do bezpłatnej pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka  migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN). Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.573).

 

  • Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza, co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  • Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej.

  • Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osobą działającą na podstawie jej upoważnienia – tzw. "osoba zgłaszająca". Przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573.) lub osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

  • Po dokonaniu zgłoszenia Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy  zapewnia obsługę osobie uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

  • W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji świadczenia, Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy zawiadomi stronę wnioskującą, wyznaczy inny możliwy termin realizacji lub wskaże inną formę realizacji.

Kontakt z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Leśnicy w tej sprawie można nawiązać za pośrednictwem:

  • Poczty elektronicznej –

  • Poczty na adres Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica

  • Złożyć wniosek osobiście w sekretariacie, ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica w godzinach 7.30-15.30.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

 

PDFUregulowania dotyczące dostępu do bezplatnej pomocy tłumacza języka migowego.pdf (458,57KB)